Om mig

Ohlsson Psykologi

Jag heter Åsa Ohlsson och är legitimerad psykolog med examen från Uppsala Universitet.


Tidigare erfarenhet av att bedriva terapi har jag främst från primärvården.

Utöver det har jag varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin, och barn- och ungdomshabiliteringen. Jag har fördjupat mig inom ISTDP genom en fortlöpande seminarieserie och handledning hos leg. psykoterapeut Anders Forsner, som har mångårig utbildning hos metodens grundare Habib Davanloo i Kanada. Under hösten 2018 har jag också påbörjat en treårig vidareutbildning inom ISTDP, så kallad core-utbildning som ges i regi av svenska föreningen för ISTDP.


Psykolog är en skyddad yrkestitel. Det innebär att Socialstyrelsen garanterar en viss kvalitet på utbildningen, och på de tjänster som psykologen erbjuder.Södra Förstadsgatan 40A, 211 43 Malmö |  076-555 72 17

kontakt@ohlssonpsykologi.se